על מידע לגבי הארוע הבא במרכז תבוא הודעה בקרוב
המרכז הבינתחומי לחקר רגשות
כתובת:
ביה"ס לניהול, בניין ג'ייקובס חדר 506
אוניברסיטת חיפה
חיפה
31905
Israel

טלפון: 972-4-8288497
פקס: 972-4-8249194
http://icre.haifa.ac.il

 


המרכז הבינתחומי לחקר רגשות | טלפון:04-8288497 פקס:04-8249194 | emocntr@research.haifa.ac.il