על מידע לגבי הארוע הבא במרכז תבוא הודעה בקרוב
חדשות בחקר הרגש

 בקרוב יתעדכן הדף.

 
המרכז הבינתחומי לחקר רגשות | טלפון:04-8288497 פקס:04-8249194 | emocntr@research.haifa.ac.il