על מידע לגבי הארוע הבא במרכז תבוא הודעה בקרוב

כללי  |  למה אנחנורשימת הסדנאות

פעילויות ושירותים

כללי

כמוקד של מחקר וחינוך בתחום הרגש, המרכז מקיים פעילויות מגוונות ומציע שירותים לגופים המגלים עניין בהיבטים שונים הקשורים ברגשות.

הרצאות

הרצאות אורח

המרכז מקיים הרצאות של מדענים שהם אורחי המרכז. הרצאות אלה פתוחות בפני ציבור החוקרים המתעניינים בנושא וכן בפני הקהל הרחב. הודעות על הרצאות אורח מופיעות ברשימת האירועים של המרכז.

הרצאות העשרה

המרכז מקיים הרצאות של חברי המרכז בנושאי המחקר וההוראה של המרכז. הרצאות אלה ניתנות לגופים שונים לפי הזמנה. חלק ניכר מהרצאות אלה מתקיים בגופים ציבוריים בהן ההרצאות ניתנות לא תשלום כתרומת המרכז לקהילה. לרשימת גופים שבהן ניתנו הרצאות ולרשימת הרצאות עדכניות והזמנת הרצאה ראו בהמשך העמוד

סדנאות

סדנאות אורח

המרכז מקיים סדנאות מתחלפות הניתנות ע"י חוקרים מובילים בעולם בנושאי המחקר של המרכז. הסדנאות פתוחות לכלל החוקרים ותלמידי המחקר במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ומהווים הזדמנות לחשיפה לכלי מחקר, גישות ושיטות שהן בחזית המחקר בתחום. הודעות על סדנאות אלה מתפרסמות בלוח המודעות של המרכז ובאמצעות הודעות המועברות ישירות למוסדות הרלבנטיים וברשימת התפוצה של המרכז.

סדנאות הכשרה

המרכז מקיים סדנאות והתערבויות במספר תחומים הקשורים לתחומי המחקר, ההוראה והניסיון המעשי של חוקרי המרכז וחבריו. מכלול הסדנאות מועבר בפיקוח ומעקב של ראש המרכז הבינתחומי לחקר רגשות, דר' שלמה הראלי ומר יורם עזר, יו"ר הוועד המנהל של המרכז, יועץ בכיר בתחום האסטרטגיה הארגונית, ביטחון ומודיעין.

מחקרים יישומיים

המרכז עורך מחקרים יישומיים עפ"י הזמנה. מטרת המחקרים לבחון בכלים מדעיים שאלות ורעיונות שעולים מהשטח בתחומים וארגונים שונים. מחקרים אלה מנצלים את גוף הידע והניסיון של חוקרי המרכז בנושאי המחקר של חבריו.

למה אנחנו ?

חוקרי המרכז עוסקים שנים ארוכות במחקר והוראה של נושאים הקשורים לרגש. ההוראה של תחומי העניין של חוקרי המרכז מתבצעת במסגרת אקדמית של לימודים לתארים מתקדמים במסגרת תארים מחקריים  M.A) ו- Ph.D. ותארים מעשיים (M.B.A ו- M.H.A).

עיסוק זה מערב מגע מתמיד עם חזית הידע המדעי בתחום, מחד, ומגע עם שדה המעש מאידך. במקביל, קשורים במרכז אנשים עתירי ניסיון מעשי של מספר עשרות שנים ברמות ניהול בכירות. הסדנאות שנבנו במרכז הן פרי של שילוב זה המאפשר התנסות ייחודית המעוגנת בחזית הידע מחד ופסגת הניסיון המעשי מאידך.

מטרת הסדנאות היא לא רק להקנות ידע, התנסות והכשרה אלא גם הזדמנות למחקר והעשרת הידע שנובע מן המפגש עבור כלל הגורמים המעורבים. בין השאר, התשלום עבור הסדנא משמש לקיום הפעילות הקהילתית והמחקרית של המרכז ולכן גם משמש כאמצעי לגופים לתרום לפעילות זאת כמו גם לתרום לקידום העשייה המדעית בתחום.

 

 

 
המרכז הבינתחומי לחקר רגשות | טלפון:04-8288497 פקס:04-8249194 | emocntr@research.haifa.ac.il